BOSKIE PRZEWODNICTWO

Przeżywamy w naszych czasach spóźnioną rewolucję przeciw patriarchalnej wszechmocy; jest to jednocześnie powstanie przeciw Bogu, któremu my, jako ludzie, niczego nie mielibyśmy dopowiedzenia. Czy nie jest to jednak protest przeciw chrześcijańskiemu obrazowi Boga, przeciw samemu Chrystusowi? Przecież to On wymyślił tę historię, za której autora uważa się nowoczesna teologia! „Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, któ­ry mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek” (Mt 25,14). Pan obarcza odpowiedzialnością i wysyła; na tym właśnie polega jego Boskie przewodnictwo. Nie przychodzi Mu nawet na myśl mówić swoim sługom, co powinni zrobić z przekazaną im częścią majątku; czego się od nich w tej przypowieści ocze­kuje, to inwencja, inicjatywa i działanie!

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!