Kategoria: Wierzyć z dziećmi

NIEŚWIADOME MÓWIENIE

A same dzieci? W pierwszej chwili jesteśmy skłonni skwi­tować ich wypowiedzi uśmiechem. Wszystko jest takie dzie­cinne! Cóż to za brak zrozumienia i wyobraźni, jakie to naiwne, banalne i czasem powierzchowne. Czyż nie mają racji ci,

IMIĘ NIEZMIERNIE AKTUALNE

Jeśli zaś Bóg oznacza dla rodziców żywą rzeczywistość, dziecko będzie Nim tym bardziej zafascynowane: Nieznany — kim On jest?  Choćbyśmy żyli w nie wiem jak niechrześcijańskiej kulturze, imię Boga zawsze będzie niezmiernie aktualne. Ponieważ jest

DZIECKO I SŁOWO BÓG

Tymczasem dziecko przyswoiło już sobie obce słowo „Bóg” i jest nim szalenie zajęte. Myśli dalej i próbuje sobie wyobra­żać. Czasem zajmuje się tym jak bajką, ale nie tą z gatunku: Był kiedyś…, ponieważ usiłuje odkryć

WYOBRAŻENIE BOGA PRZEZ DZIECKO

Niezupełnie prawdziwe jest stwierdzenie, że dzieci zawsze wyobrażają sobie Boga jako człowieka. Myśl o Bogu pojawia się także w związku z tajemniczymi zjawiskami przyrody lub ta­jemniczym słowem. Wyobrażenie Boga jako człowieka jest jednak najczęstsze. Jakżeby mogło

LUDZKIE I WZRUSZAJĄCE

Bardzo ludzkie i jakże wzruszające jest pytanie, czy Boga coś boli i czy nie jest zmęczony troską o świat. To nie jest Bóg, który króluje w niebie, wywyższony i nieporuszony, lecz taki, który bardzo po

PROJEKCJA ŻYCZENIA- MARZENIA

Dlaczego jesteśmy tacy przeciwni używaniu ludzkich symboli w kontaktach z największym misterium, tak niezro­zumiałym i wywyższonym ponad wszystko, że wielu odrzuca myślenie i mówienie o Bogu? Być może dzieje się tak, ponieważ mamy kompleks niższości dotyczący

WIZJA BOGA W BIBLII

Biblia nie daje abstrakcyjnej wizji Boga czy dogma­tycznych wywodów, lecz wskazuje na żywego Boga, który wraz  z ludźmi przeżywa ich historię. Nie dalekie, niedostępne Mi­sterium, lecz bliski Bóg. Trudno wyrazić się inaczej jak: „widząc Niewidzialnego”. Przede

GDY DZIECI PYTAJĄ O BOGA

Nie możemy mieć innego kontaktu z Bogiem jak tylko ludzki. Jeśli Bóg jest Bogiem, znaczy w takim razie nieskończenie więcej niż człowiek, a to oznacza: Jest bardziej żywy, bardziej osobowy i wrażliwy, jest źródłem wszelkiej miłości. Kiedy

WE WSPÓŁCZESNEJ TEOLOGII

Jezus używał oczywiście ludzkich porównań w swoich przy­powieściach, aby w ten sposób przekonać nas o Bogu: „A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego; rzucił mu się

ODWRÓCENIE UWAGI DZIECKA OD WIDOCZNEJ OBECNOŚCI

A „staruszek na tronie”, ten, który „wszy­stko widzi” i „wszystko może”, „nagradza dobrych, a złych karze” i „kieruje przeznaczeniem pobożnych, którzy się do Niego modlą”, jest przecież tym Bogiem, którego zawsze uka­zywano dzieciom! Jeśli twoje dziecko

SKOMPLIKOWANA ODPOWIEDŹ NA ŁATWE PYTANIE

Jeśli jednak dziecko zadaje pytanie, odpowiadamy mu bez zastanowienia słowami starego katechizmu: „Bóg jest w nie­bie” albo „Bóg jest wszędzie”. Dodatek: „Bóg jest w twoim sercu” pochodzi z innego katechizmu. Jest to odbicie pewnego wymiaru

PYTANIE PROWADZĄCE W ŚLEPĄ ULICZKĘ

Pytanie dziecka: „Gdzie jest Bóg” prowadzi nas najwidocz­niej w ślepą uliczkę. Czy jednak jest to pytanie istotne? Kiedy odpowiadamy: „Bóg jest wszędzie” — a według kate­chizmu jeszcze „w górach i dolinach”  znajdujemy się, nie zdając sobie