Kategoria: Wierzyć z dziećmi

MYŚL PRZETWARZANA PRZEZ DZIECKO

Najdziwniejsze jest, że dziecko dalej przetwarza w sobie tę myśl. Immanencję  bycie Boga w świecie — tłumaczy sobie na podstawje embrionalnych obrazów lub przez analogię z je­dzeniem, które w ciele staje się niewidzialne. Dziecku wydaje

DZIECKO PRAGNIE KONTAKTU Z BOGIEM

Nie spycha ich na bok, chcąc zająć ich miejsce. Dziewięcio­letni chłopiec zapytał: „Czy Bóg jest w deszczu? Nie, przecież On sam stworzył deszcz, więc nie może w nim siedzieć!”. Czy możemy poza tym o Bogu, który

POCZUCIE BOSKIEJ OBECNOŚCI

„Bóg jest wszędzie” znaczy: „Daj mi święty spokój”. Jeżeli nawet tak mówimy, to nie żyjemy w poczuciu Jego obecności. Dlatego też nasza odpo­wiedź jest powierzchowna; oczywistość, która nas do niczego nie zobowiązuje. Obecność Boga nie jest

SZUKANIE BOGA W ZWIĄZKACH MIĘDZYLUDZKICH

W jaki sposób może zostać odnaleziony przez Boga i jak to się stało, że najbardziej wie­rzący z wierzących wykrzyknął: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” Doświadczenie człowieka jest także historią wiary i zwątpienia, bezpiecznego

WALCZĄCY O POKÓJ

Boga nie ma w dalekim niebie, jest tu na ziemi. On jest tam. gdzie walczy się z niesprawiedliwością, walczy się o pokój. Gdzie się cierpi z głodnymi i poniżonymi. Na miejsce starego obrazu Boskiego majestatu

W PROGRAMACH SPOŁECZNYCH

Powołujemy się dzisiaj z wielką żarliwością na tę Ewangelię. Jest to zdrowa reakcja na nierzeczywistą wiarę czasów wcze­śniejszych, kiedy to cała uwaga była skierowana na „niebo”. Te słowa zostały jednak wypowiedziane przez kogoś, kto nas

INTENSYWNOŚĆ ZWIĄZKU

Czy naprawdę rozsądne jest porzucenie starego biblijnego obrazu „Boga w niebie?” Ten, który posiada świętą przewagę nad stworzeniem, jest Bogiem, a my — ludźmi. Bogiem, który nie podda się ludzkiej próbie umieszczenia Go w oznaczonym

POMOC DZIECIOM

Obecność Boga przy nas jest historią: „Jestem, który je­stem” (Wj 3,14). To jest tajemnica Boga, On nie chce być na naszym miejscu, On daje nam przestrzeń, nie narzuca nam swej obecności, która poprzez swoją wspaniałą niezwykłość

TEOLOGIA MODLITWY DZIECIĘCEJ

Pytania dzieci: „Kto to jest Bóg, gdzie On jest, co On robi, i co robi dla nas”, pojawiają się, jeśli mowa jest o kontakcie z tajemniczym, obcym i jednocześnie bliskim Bogiem. Wielu rodziców uczy modlić się

MODLITWA DZIECKA

Największym problemem jest fakt, że modlitwa jest sama w sobie trudnością wiary dla wielu, którzy mają do czynie­nia z dziećmi. Ma to naturalnie związek ze zmieniającą się świadomością współczesnych ludzi, z ich niepewnością w wie­rze,

CEL NASZEJ EGZYSTENCJI

Chodzi prze­cież o to, abyśmy oderwali się od naszego sposobu załatwiania spraw i naszych zajęć i zbliżyli ku temu, co zamyślił Bóg. Modlitwa to zwrócenie się w kierunku tego, co jest Bożym celem naszej egzystencji. Jego

JEDEN WSPÓLNY MIANOWNIK MODLITW DZIECIĘCYCH

Modlitwa oznacza w silniejszym stopniu przemianę, nawró­cenie ku temu, co jest „tą najważniejszą rzeczą”. Jeślibyśmy według tej miary chcieli określać wszystkie nasze modlitwy, to zrezygnowalibyśmy z wielu właśnie dlatego, że wierzymy! ..O Boże, spraw…, uczyń…,