Kategoria: Wierzyć z dziećmi

WDZIĘCZNOŚĆ ZA ŻYCIE

Być może wła­śnie w dobrobycie nie modlimy się z serca, a z głębokości na­szego ,jestestwa” będziemy się modlić dopiero wtedy, gdy za­braknie chleba. Być może teraz, właśnie w tej chwili uświa­domimy sobie my, zamożni i

UCZENIE DZIECKO DZIĘKOWANIA

Uczymy dziecko dziękować za chleb, ono zaś nie chce dzię­kować za fasolę, której nie lubi. W przedszkolu uczy się dzię­kować za kochanego ojca i matkę, choć przecież są dzieci, które nie mają matki lub których

ROZCZAROWANIE DZIECKA

Jakież rozczarowanie musi przeżyć dziecko po wielu nie wy­słuchanych prośbach o braciszka, kiedy staje się oczywiste, że braciszek nigdy się nie pojawi. Dziecko samo szuka wtedy roz­wiązania: Lepiej o nic nie prosić i tylko dziękować

NAUKA MODLITWY

Nie trzeba wywoływać w dzieciach wrażenia, że modlitwa w dziewięćdziesięciu procentach jest prośbą, nawet jeśli Karl Barth z naciskiem mówi, że chrześcijaninowi wolno prosić, lecz dodaje zaraz, że powinien prosić o to, co może mu

MODLITWA O CZYSTE SERCE

Dziecko ma się modlić „o czyste serce”, i mówić, że „całe odda się Bogu”. Oczywiście dziecko, zwłaszcza starsze, odczuwa żal i pragnie przebaczenia, lecz czy. istniejące wzory modlitw nie wywierają na dzieci zbyt silnej presji? Czy

DZIECIĘCE MODLITWY- PROŚBY

„Je­stem teraz jeszcze mały, pozwól mi mimo wszystko być Twoim dzieckiem.” Albo: „Pozwól mi należeć do Jezusa”. Jakiż to kontrast w stosunku do Ewangelii św. Marka 10,13—16! Kto przegląda dziecięce modlitwy-prośby, szybko zorientuje się, że dominuje

BEZRADNOŚĆ DZIECKA

Modlitwa wieczorna nawiązuje do odwiecznego lęku przed ciemnością. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bezgraniczny potrafi być strach dzieci przed tą ciemną stroną naszej rzeczy­wistości. Dzieci żyją jeszcze pierwotnymi, demonicznymi wy­obrażeniami, gdzie rzeczy mogą

OPIEKUN I OBROŃCA

Dzieciom przedstawia się Boga jako opiekuna i obrońcę. Dorośli posuwają się tak daleko, że wkładają w usta dzieci po­dobne modlitwy: „Zachowaj nas przy dużym ruchu w mieście, spraw, abyśmy przy przekraczaniu ulic widzieli wszystkie sa­mochody,

NASZ KRÓTKOWZROCZNOŚĆ

Według opowiadania o „kuszeniu na pustyni” Jezus miał odrzucić powoływanie się na te słowa psalmisty. Nawet jako Mesjasz nie chce powoływać się na ten glejt człowieka wie­rzącego. Więcej mu się przydarzyło niż zranienie stopy o

O CO SIĘ MODLIĆ?

Dla nas śmierć wydaje się czymś najgorszym; dla Boga musi być czymś innym. Tak naprawdę to nie wiemy, o co się mamy mo­dlić, na pewno o światło w ciemności, o siłę w słabości i —

RZECZY ZBYT PROZAICZNE

Jeśli spojrzeć przez pryzmat Boży, nasza historia wygląda inaczej. I jeśli Bóg jest także Bogiem naszego świata, to musi On posiadać władzę nad wszystkimi siłami tego świata. Jego siła jest największa. Inaczej wszechświat dawno by

CZY BÓG WSZYSTKO MOŻE?

„Bóg wszystko może, jest wszechmocny” — odpowiedź je­denasta z dawnego katechizmu rzymskokatolickiego. Czy ma sens cytowanie z dokumentu, który już stracił swoją ważność? Tak, ponieważ jeszcze ciągle wiele dzieci, nawet pro­testanckich, jest wychowywanych na tym katechizmie.