CEL NASZEJ EGZYSTENCJI

Chodzi prze­cież o to, abyśmy oderwali się od naszego sposobu załatwiania spraw i naszych zajęć i zbliżyli ku temu, co zamyślił Bóg. Modlitwa to zwrócenie się w kierunku tego, co jest Bożym celem naszej egzystencji. Jego królestwem dla świata; to po­szukiwanie skały, na której zbudowane jest nasze istnienie, otworzenie serca na to, co znaczy więcej niż życie; modlitwa to ciągły powrót do tego wymiaru, w którym ukryty jest sens naszego życia. Modlitwa to ćwiczenie się w wierze, intensywne poszukiwanie siły, która przezwycięży naszą słabość, poszuki­wanie życia w śmierci, a Chrystusa — Boga — wśród nas, na ziemi. 

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!