CEL POZNAWCZY

Celem poznawczym badań było ustalenie, czy rodzice przygotowują dziecko do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz czy czują się odpowiedzialni za to przy­gotowanie. Zmienną zależną główną był poziom przygotowania dzieci do życia w spo­łeczeństwie informacyjnym. Natomiast zmienną niezależną główną były działania podejmowane przez rodziców dla optymalizacji tego przygotowania. Próba została dobrana losowo. Reprezentatywność próby uległa obniżeniu ze względu na odzyska­nie niskiej, w stosunku do rozesłanych, liczby wypełnionych ankiet. W sumie uzy­skano 96 opinii rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!