CIĄGŁE ZMIANY

Co więcej, każdy „kubek” podlega ciągłym zmianom, bo żaden z nich nie może objąć wszystkiego, co niesie ze sobą nurt doświadczenia. Jednakże bez „kubka” nie sposób się obejść – w poznaniu nie istnieje punkt zerowy ani punkt neutra­lny: ,,[…] milcząca zgoda, partycypowanie w określonym idiomie i kulturowym dziedzictwie, przynależność do podobnie myślącej wspólnoty – to bodźce, kształtujące nasze wizje rzeczy, na któ­rych polegamy, aby móc nad rzeczami zapanować. Żadna inteli­gencja, nawet twórcza i krytyczna, nie może funkcjonować bez przyjęcia na wiarę pewnej ramy pojęciowej wraz z tkwiącymi w niej presupozycjami.” Poznanie naukowe i filozoficzne wbrew szumnym obwieszczeniom nie ^tanowi pod tym względem wyjąt­ku. Jego idiomy wyrastają z idiomów potocznych:,,[…] standardy intelektualne, które propagują przyjętą w danej kulturze i epoce koncepcję świata, tworzą przesłanki myślenia teoretycznego na­wet wówczas, gdy dopuszcza się ono ich zrewidowania” , i nie różnią się od nich niczym szczególnym.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!