CICHA DYSKUSJA

Obecnie nie cichną dyskusje na temat efektywnego wykorzystania TI a szczegól­nie sieci Internet do wspomagania procesu kształcenia na wszystkich poziomach i we wszystkich dziedzinach edukacji. W tej debacie nie powinno zabraknąć głosu doty­czącego obecności TI w kształceniu specjalnym. Problem wykorzystania komputerów w pedagogice specjalnej jest bardzo szero­ki i różnorodny. Wynika to z obszaru zainteresowań tej dyscypliny nauki. Można znaleźć wiele publikacji związanych z możliwościami wykorzystania komputerów przez osoby niewidome, z uszkodzonym słuchem czy niepełnosprawne ruchowo, gdzie głównie przedstawia się specjalistyczne urządzenia peryferyjne wraz z oprogramo­waniem, umożliwiające pracą tym osobom na komputerze, stwarzając często tym samym warunki do nauki czy też pracy.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!