CICHA WIEDZA

„Cicha wie­dza” jest nieeliminowalnym warunkiem myślenia, procesu z natu­ry swej dynamicznego – gdyby wszystko, co tkwi i co dzieje się w naszym umyśle, dawało się wypowiedzieć explicite, nie zadawali­byśmy żadnych pytań i nie szukalibyśmy wyjaśnień. „Widzieć jakiś problem, to widzieć coś, co jest ukryte, to mieć poczucie koherencji szczegółów, których jeszcze nie ogarniamy w całoś­ci. Jak spostrzegł Platon w Menonie, gdyby każdy akt pozna­nia nie zasadzał się na jakiejś nieskrystalizowanej prazn.ajomości jego rezultatów, na niewyraźnej antycypacji pewnych konse­kwencji, albo wiedzielibyśmy z góry, co znajdziemy, a to ozna­czałoby, że problemu nie ma, albo też nie wiedzielibyśmy, czego szukać, a to oznaczałoby, że nie znajdziemy niczego. „Cicha wie­dza – i tylko ona – pozwoliła Kopernikowi „głosić z pasją, wbrew naciskom i na sto czterdzieści lat przed dowodami New­tona, że heliocentryzm jest czymś więcej niż dogodnym sposo­bem ooliczania orbit — że jest on teorią prawdziwą”.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!