COŚ DLA KAŻDEGO

Każdy znajdzie dla siebie porzekadło, maksymę, aforyzm, które odpowiednio zinter­pretowane, dookreślone w pożądanym kierunku staje się równo­znaczne z którymś z podstawowych twierdzeń danej koncepcji („Prawdziwe jak Bóg na niebie” = „Jedyną rzeczą niewątpliwą jest istnienie Stwórcy i Szafarza”; „Kiedy trwoga, to do Boga” = „Niebiosa są puste, zapełniamy je tylko wtedy, gdy życie wydaje się nam nie do zniesienia”; „Przyzwyczajenie drugą naturą” — „Każdy z nas jest sumą prostych popędów i nabytych nawyków”; „Od miłości krok do nienawiści” – „Rządzą nami dwa potężne instynkty, erotyczny i destrukcyjny”; „Uczymy się aż do śmierci” = „Wszelka wiedza pochodzi z doświadczenia”; „Dzieci i wariaci mówią prawdę” – „Poznanie polega nie na dochodzeniu do praw­dy, lecz na jej wyczuciu”; „Co ma być, i tak będzie” – „Nie mamy żadnego wpływu na bieg wydarz*eń, który został wyznaczony z góry”; „Wszystko jest możliwe” .

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!