CZERPANE PRZEKONANIE

Większość z nas – pisze Gramsci biernie czerpie swe podstawowe przekonania z najbliższego otoczenia, z jakim „każdy jest automatycznie związany od chwili wejścia w świat świadomości; może to być ojczysta wioska albo prowincja, może brać początek w parafii, wywodzić się z działal­ności «intdlektualnej» proboszcza, też jakiegoś starca-patriarchy, którego «mądrość» dyktuje prawa, lub też z wpływu jakiejś ko­bieciny, która odziedziczyła znajomość czarów, czy wreszcie z poglądów zaściankowego intelektualisty”. Przekonania takie nie poddają się kontrargumentom i nie modyfikują się pod naci­skiem faktów – psychologicznie rzecz biorąc są nie dc obalenia, albowiem mają charakter żywiołowej wiary.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!