CZĘŚĆ BADANYCH

Część badanych (35%) utożsamia społeczeństwo informacyjne ściśle z mediami przetwarzania i transmisji informacji, a najczęściej powtarzające się określenia tego społeczeństwa to: społeczeństwo posługujące się głównie komputerem (Internetem) oraz innymi środ­kami masowego przekazu, społeczeństwo, którego członkowie ściśle współpracują z komputerem (są od niego wręcz uzależnieni),społeczeństwo wykorzystujące multimedia do informowania o współczesnych pro­blemach,  społeczeństwo posiadające możliwość komunikowania się poprzez Internet. Zaledwie 5% ankietowanych widzi ściśle ekonomiczny charakter tworzącego się spo­łeczeństwa informacyjnego. Podają oni dwie definicje tego społeczeństwa:  społeczeństwo, w którym dominujące ekonomicznie są technologie teleinforma­tyczne, a dostęp do informacji jest wolny i nietykalny przez monopol państwowy,  społeczeństwo grupujące ludzi zajmujących się informowaniem – sprzedawaniem wiadomości na określony temat.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!