DŁAWIENIE W ZARODKU

Analogicznie nauka „dławi w zarodku” poglądy alternatywne wobec aktualnie obowiązujących. Odmawia po prostu uznania faktów niezgodnych z ustalonym idiomem bądź klasyfikując je jako pozbawione znaczenia „anomalie” (jak to zdarzyło się w przypadku silnych elektrolitów, tj. kwasu siarkowego, soli ku­chennej itd., które czyniły wyłom w dziewiętnastowiecznej kon­cepcji „równowagi” form rozłożonych i nie rozłożonych), bądź wyłączając je z „realnego” istnienia (jak to działo się niegdyś z hipnotycznymi eksperymentami Mesmera czy obecnie z lecze­niem biomagnetycznym) . Sprawiają, że wątpienie jest w gruncie rzec/y takim samym aktem wiary, jak doktrynerskie upieranie się przy przeko­naniach, za którymi, zdaje się, nic nie przemawia. Wątpiąc, auten­tycznie negujemy jakiś sąd (lub zbiór sądów) na rzecz czegoś, co uważamy za niekwestionowalne.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!