DOŚWIADCZENIE ŻYCIOWE

Czy to Bóg sam zsyła ubóstwo i bogactwo, chorobę i zdrowie, deszcz i suszę? Czy wydarzenia na ziemi są w bezpośredni spo­sób określane przez Boga? Taka wiara może być pozostałością pierwotnej religii ludzkości, w której dostrzegano działanie Boga zarówno w deszczu, jak i suszy, w obfitości, jak i w nie­szczęściu. Chrześcijanin musi zdawać sobie sprawę z tego. że w zdarzeniu istnieje wolność. Bóg nie posyła choroby, lecz daje swoją łaskę; nie daje powodzi, lecz posyła Chrystusa. Prze­łamuje fatalny zbieg okoliczności. Doświadczenie życiowe wie­lu ludzi może to potwierdzić, zwłaszcza tych, którzy doznali wielkiego cierpienia. Inni, którzy się temu przyglądali, mogą się buntować lub gorzko pytać, dlaczego Bóg do tego dopuścił. 

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!