DUŻO POUCZENIA

Równie wiele jednak poucza o istnieniu „mądrości” i „głu­poty”, które mają charakter wrodzony („Głupich nie sieją, nie orzą. sami się rodzą”, „Na głupotę nie ma lekarstwa”, „Rozumu do głowy nie nalejesz”). „Mądrość” przy tym nie sprowadza się do sprawnego funkcjonowania umysłu; jest rzadkim darem przenik­liwego widzenia „sedna spraw”, odróżniania rzeczy ważnych od nieważnych („odrzucić ziarno od plewy”), błyskawicznego koja­rzenia faktów („Mądrej głowie dość dwie słowie”), kreatywności („głupi” to ten, co „nie wymyśli prochu”). „Mądrość” ma też nie­wiele wspólnego z umiejętnością „radzenia sobie w życiu” – „Le­piej z mądrym zgubić, jak z głupim znaleźć”.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!