FUNDAMENT ROZWOJU

Fundament ogólnego rozwoju ucznia tworzy nauczanie języka ojczystego i jed­nocześnie stanowi punkt odniesienia całej edukacji szkolnej – wychowania i kształ­cenia. Dlatego też chęć weryfikacji kompetencji nauczyciela języka polskiego szko­ły podstawowej, stały się inspiracją do przeprowadzenia badań w celu ustalenia opanowania przez niego kompetencji informatyczno-medialnych. Standardy przygo­towania nauczycieli w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystania in­formacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informa­cyjną, zostały opracowane na podstawie wymagań, jakie przed nauczycielem stawia realizacja Podstawy Programowej.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!