FUNDAMENTALNE PRZEŚWIADCZENIE

Drugim fundamentalnym przeświadczeniem, kryjącym się za kategorią Losu, jest zasada „elementarnej sprawiedliwości”. Zgodnie z nią każdy powinien mieć „normalnie” równe szanse życiowe: kaleka odznaczać się inteligencją albo umiejętnością zjednywania sobie ludzi, potomek bogatej rodziny – nie mieć zdrowia lub urody, piękna kobieta – majątku itd- Dotyczy to rów­nież ludzkich zbiorowości. Jeśli wyjściowy stan rzeczy nie jest „słuszny”, powinien podlegać korekturom – świat „musi” być tak zorganizowany, by biedak miał jakąś okazję do podwyższenia swegu statusu, kaleka – do zdobycia czyjejś miłości, naród rzuco­ny między złych sąsiadów – do wygrania wojny, by bogacz żaznał tego, czym może być brak pieniędzy, piękna kobieta – goryczy źle ulokowanych uczuć, zaś mieszkańcy kraju o łagodnym klimacie – jakiejś klęski żywiołowej, która uprzytomni im, jak okrutna po­trafi być przyroda.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!