FUNKCJE ZWIĄZANE Z RELIGIĄ

W opowiadaniu o Chrystusie obecne jest napięcie, które wy­klucza jakiekolwiek uspokojenie.. Raz jeden wspomina się o spokoju, który jednak można osiągnąć poprzez przyjęcie „brzemienia” Mistrza i całkowitego posłuszeństwa wobec Nie­go (Mt 11,29). Przewodnim tematem Jezusa nie jest bezpieczne schronienie i Opatrzność, lecz powołanie, opuszczenie domu, matki, ojca i pójście za Nim, „który nie ma miejsca, aby zło­żyć głowę”, praca w winnicy Pana, bycie Jego obrazem w świe­cie, czekanie na przyjście królestwa Bożego i staranie się o jego nadejście. A mimo wszystko czy siewca śpi, czy czuwa, (…) na­sienie kiełkuje i rośnie” (Mk 4,27). Królestwo Boże nie jest zależne tylko od ludzkiej działalności. Także.Bóg pracuje w na­szej rzeczywistości. W tym kontekście należy pomyśleć o fun­kcji form, obyczajów, rytuałów związanych z religią. 

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!