GDY DZIECI PYTAJĄ O BOGA

Nie możemy mieć innego kontaktu z Bogiem jak tylko ludzki. Jeśli Bóg jest Bogiem, znaczy w takim razie nieskończenie więcej niż człowiek, a to oznacza: Jest bardziej żywy, bardziej osobowy i wrażliwy, jest źródłem wszelkiej miłości. Kiedy dzieci pytają, kim jest Bóg, udzielamy jednej odpo­wiedzi: „Bóg jest naszym Ojcem, który mieszka w niebie”. Po­wołujemy się przy tym na stworzenie: On jest tym, który stwo­rzył wszechświat. Zdumiewający jest fakt, że prawie nigdy nie myślimy wtedy o istocie wiary chrześcijańskiej Chrześcijanin najbardziej prawdziwą odpowiedź na pytanie: „Kim jest Bóg?” znajduje w człowieku-Jezusie z Nazaretu. On przekonał nas, że jest żywy Bóg, On prowadzi nas do serca wszechświata, do źró­deł naszego istnienia, sensu naszego życia, On nazwał Boga naszym Ojcem. Jest to wizja budząca zaufanie i bardzo osobista.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!