GWAŁTOWNY WZROST

W ostatnich latach gwałtownie wzrosło znaczenie mediów będących źródłem doświadczeń i przeżyć młodego pokolenia. Wspomniane doświadczenia często wy­przedzają intencjonalną naukę szkolną. Edukacja zamierzona traci monopol na do­starczanie uczniom wiedzy o rzeczywistości (Szczupał, 1997). Istotnym elementem kształcenia staje się edukacja medialna, a co za tym idzie także poznanie oczekiwań młodzieży w zakresie dostępu do mediów w szkole. Jedynie dzięki zauważeniu po­trzeb uczniów można bowiem zatrzymać proces ich generalnej niechęci do budynku, w którym zgłębiają wiedzę.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!