IDEA OPATRZNOŚCI

Idea Opatrzności z kolei służy przeciw­nym celom; czyjeś niepowodzenie przestaje być elementem ano­nimowym – przekształca się w zindywidualizowane zrządzenie mądrzejszej od nas Woli. Byłby to przykład przysłowia o fun­kcjach głównie konsolacyjnych. Przysłowia zaspokajają różnora­kie potrzeby pozapoznawcze. Jedną z nich jest np. potrzeba pod­trzymywania konwersacji i współbrzmienia z partnerem. Rzuce­nie stosownego komunału (im bardziej ogólnikowy, tym lepszy) bywa często niczym więcej, jak sygnałem partycypowania, rów­noważnikiem takich zwrotów jak „tak”, „aha”, „rozumiem”, „o co chodzi”, „myślę tak samo”. Inną specyficznie ludzką potrzebą, mało docenianą, jest potrzeba zademonstrowania, iż posiada się na jakiś temat wyrobione, stanowcze zdanie.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!