IDEALNA RECEPTA

Nie ulega wątpliwości fakt, iż nie istnieje recepta na idealną „kuźnię wiedzy”. Należy jednak pamiętać, że wszystkie tworzące ją ogniwa wnoszą obok pozytyw­nych także wiele negatywnych nawyków utrudniających porozumiewanie się w kla­sie. Ważne jest by instytucja, w której uczeń spędza znaczną część życia była miej­scem pełnej integracji, osobistego i społecznego wsparcia. Miejscem, gdzie maksymalnie wykorzystuje się technologie informatyczne w celu usunięcia lub przy­najmniej zmniejszenia barier w uczeniu się osób niewidomych. Biorąc pod uwagę wspomniany fakt, wszelkie wnioski i postulaty wynikające z podjęcia dociekań na temat mediów w edukacji osób niewidomych zostanąprzeka- zane studentom w ramach przedmiotu „Media w kształceniu specjalnym”.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!