IDIOMY

Nie istnieją odwieczne „prawa rozumu” ani niezmienna natura człowieka, która sprawia, że spontanicznie skłaniamy się ku wciąż tym samym wyjściowym „pewnikom”. Nie znaczy to jednak, że trzeba uparcie wykorzeniać z umysłu wszystko, co pojawia się w nim bez wysiłku, bez refleksji i bez wahań. Nieufność wobec pre- sumpcji, które wydają się nam nieodparcie trafne, choć rie umie­my owej trafności niczym poprzeć, jest jednym z symptomów choroby, jakiej nabawiliśmy się pod wpływem pozytyw stycznie zorientowanej nauki i filozofii. Szantażowani postulatem, by „prawdą” nazwać tylko to, co zostało wielokrotnie i mozolnie przetestowane, boimy się obecnie nadać to miano czemukolwiek: nie ma „prawd”, są tylko „hipotezy”, „teorie”, „reguły interpreta­cji”, „założenia” – kantowskie idee regulatywne; idee przyjmowa­ne, ale pozbawione pieczątki pełnej akceptacji.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!