INDYWIDUALNE BADANIA

Dzieci poddano wcześniej indywidualnym badaniom pedagogicznym i psychologicz­nym, na podstawie których, zakwalifikowano je do prac korekcyjnych i wyrównaw­czych w celu zminimalizowania zaistniałych w toku edukacji braków programowych oraz korygowania zdiagnozowanych dysfunkcji poznawczych. Niejednokrotnie stwier­dzono, iż opóźnienie sięga 2-3 semestry. Dzieci podzielono na dwie grupy: grupę eksperymentalną E, odbywającą zajęcia korekcyjno-wyrównawcze wspomagane komputerem, grupę kontrolną K, realizują­cą zajęcia głównie z zastosowaniem mediów prostych. Pomiaru poziomu wiedzy po­czątkowej, a po wprowadzeniu czynnika eksperymentalnego, wiedzy końcowej, do­konano testem sprawdzającym skonstruowanym zgodnie z taksonomią celów B. Niemierki (1999).

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!