INICJACJA W DYSCYPLINIE

Czy inicjacja w jakiej­kolwiek dyscyplinie me wymaga akcesu do takich milczących uzgodnień, bez których jej twierdzenia i terminologia byłyby nie­zrozumiałe? Czy nie zdarza się często, że o odrzuceniu jednych teorii, a akceptowaniu innych decyduje nie tyle materiał dowodo­wy, co raczej zgodność lub niezgodność z niewyrażonymi expli- cite standardami „naukowości”, zmieniającymi się w nie mniej­szym stopniu niż obiegowe wyobrażenia o „rozsądnym” podejś­ciu do spraw ? Czy nauce nie dlatego głównie udaje się uniknąć niekonsekwencji, że przybiera ona każdorazowo perspektywę cząstkową, ograniczoną do z góry wybranych aspektów rzeczy­wistości, podczas gdy poznanie potoczne musi uporać się z całoś­cią bytu?

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!