INTENSYWNOŚĆ ZWIĄZKU

Czy naprawdę rozsądne jest porzucenie starego biblijnego obrazu „Boga w niebie?” Ten, który posiada świętą przewagę nad stworzeniem, jest Bogiem, a my — ludźmi. Bogiem, który nie podda się ludzkiej próbie umieszczenia Go w oznaczonym miejscu, w kościele czy w programie społecznym. Gdzie jest Bóg?Pytanie „gdzie?” prowadzi nas na manowce powierzcho­wności, ponieważ chcemy dać odpowiedź określając miejsce. Boga nie da się określić przestrzennie, lecz tylko według inten­sywności związku z Jego stworzeniem. On jest w sposób szcze­gólny związany z tym, co stworzył, przez miłość i współobecność nieznaną ludziom. W Psalmie 139 możemy przeczytać, że od tej miłości nigdy nie uciekniemy, że nawet w śmierci ona nas „zło­wi”

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!