ISTOTNE UCIELEŚNIENIE

Czy istotnie ucieleśniają zasady, jakimi kierujemy się w codziennym myśleniu, czy też raczej dostarczają racji, usprawiedliwień dla powziętych decyzji? Mówiąc np. „Nie ma dymu bez ognia”, nie tyle przecież dajemy wyraz generalnemu przekonaniu, iż każda rzecz ma swoją przy­czynę, co postanowiwszy postępować ostrożnie w obliczu czegoś nierozpoznanego do końca znajdujemy post hoc stosowną for­mułę, która uzasadnia naszą podejrzliwość. Podobnie mówiąc „Na przeznaczenie nie ma rady”, nie tyle deklarujemy fatalizm, co odwołujemy się do gotowego szablonu, który sankcjonuje naszą bierność wobec zdarzeń, jakimi nie mamy ochoty (czasu, możli­wości) się zaprzątać, a zarazem zdejmuje z nich odium okrucieńs­twa „uzwyczajniając” je, czyniąc je czysto werbalnie cząstką ja­kiejś kosmicznej rutyny.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!