ISTOTNY WYKŁADNIK

Jeśli przysłowia są istotnie wykładnikiem „zdrowego rozsąd­ku”, to dotychczasowa ich analiza zdaje się przemawiać za traf­nością koncepcji Jamesa i wczesnego Schelera. Istnieje – przynaj­mniej w kręgu tzw. kultury Zachodu – pewien prymarny pogląd na rzeczywistość, którym kierujemy się w naszych powszednich sprawach i który zasadniczo różni się od myślenia właściwego nauce, religii, filozofii, ideologii swym ciasnym utylitaryzmem, antropocentryczną przesądnością, instrumentalnym traktowa­niem bytu, brakiem bezinteresownej ciekawości oraz ambicji wy­jaśniających.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!