JAK KORZYSTAĆ?

Nauczyciele wiedzą jak korzystać z projektoskopu, ale wykorzystają go na lek­cjach bardzo rzadko. Zaledwie 26,7% nauczycieli mianowanych korzysta z tego urzą­dzenia kilka razy w roku, a dwóch nauczycieli kilka razy w miesiącu. Prawie 100% nauczycieli stażystów, kontraktowych i 66,7% nauczycieli mianowanych zupełnie nie wykorzystuje rzutnika na lekcjach. Najbardziej powszechnym medium dydaktycznym stosowanym przez nauczycieli jest magnetofon, 83,3% nauczycieli stażystów i 73,3% nauczycieli mianowanych lek­cje swoje kilka razy w miesiącu wzbogaca poprzez korzystanie z możliwości magneto­fonu. Uczniowie słuchają audycji radiowych, utworów literackich i poezji.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!