JAK MOŻNA ZARADZIĆ?

Wraz z dwiema nauczycielkami Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Toru­niu i studentami Pedagogiki specjalności komputery w edukacji został przeprowa­dzony projekt polegający na przygotowaniu komunikatów multimedialnych tema­tycznie związanych z programem realizowanym w szkole specjalnej na przykładzie 6 klasy przy wykorzystaniu narzędzi TI takich jak programy prezentacyjne, język HTML. Przygotowane aplikacje wykorzystane są na zajęciach edukacyjno-terapeu- tycznych z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, w klasie liczącej 6 osób, wyposażonej w dwa stanowiska komputerowe.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!