JAKIE MOŻLIWOŚCI OTWIERAJĄ MEDIA?

Na pytanie: Jakie możliwości otwierają media przed Tobą, Twoją nauką i przy­szłą pracą zdecydowana większość (71%) respondentów twierdzi, że umiejętne wy­korzystywanie nowych technologii pomaga w dostaniu się na studia i znalezieniu dobrej pracy. Dla 36 osób (46%) media stanowią czynnik integrujący ze światem osób widzących. 25 respondentów (32%) uważa, że pomoce dydaktyczne przyczy­niają się do polepszenia metod nauczania niewidomych. Uczniowie proszeni byli również o dokonanie oceny szkoły za przygotowanie ich do korzystania z mediów. Aż 48 osób (62%) potwierdziło duży jej udział w przekazy­waniu umiejętności posługiwania się nowymi technologiami. W tabeli 3 zaprezento­wano wyniki ocen niewidomych wychowanków z poszczególnych miejscowości.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!