JEDEN WSPÓLNY MIANOWNIK MODLITW DZIECIĘCYCH

Modlitwa oznacza w silniejszym stopniu przemianę, nawró­cenie ku temu, co jest „tą najważniejszą rzeczą”. Jeślibyśmy według tej miary chcieli określać wszystkie nasze modlitwy, to zrezygnowalibyśmy z wielu właśnie dlatego, że wierzymy! ..O Boże, spraw…, uczyń…, zatroszcz się.-., daj nam…, bądź z…” Jak dotychczas uczono dzieci modlitwy? Większość modlitw dziecięcych można sprowadzić do wspólnego mianownika: dzięk­czynienie za pokarm i ochrona przed nocą. Są to myśli prze­wodnie. Pierwsza jest pozostałością z dawnych wiejskich czasów i bar­dzo konkretną wskazówką do rozmyślania nad tym, co to zna­czy móc żyć. W dobrobycie wydaje się to obce.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!