JEDEN Z PARAMETRÓW

Jest to tylko jeden z potencjalnych parame­trów – równie silnie powoduje nami chęć szukania nowości i ten­dencja do nużenia się rutyną: podobnie jak w przypadku jednos­tki, tak i w przypadku grup jeden lub drugi wymiar zaczyna domi­nować pod wpływem dających się prześledzić czynników zewnę­trznych. Tradycjonalizm nie wiąże się przy tym sam w sobie z określoną wizją świata, jest odruchem, a nie stylem myślenia czy zbiorem idei. Można przewidzieć, że tradycjonalista odniesie się nieufnie do każdego wynalazku technicznego, nie można jednak przewidzieć, czy żywić będzie romantyczną wiarę w naród, czy też w państwo; czy opowiadać się będzie po stronie egalitaryzmu, czy też wrodzonych hierarchii między ludźmi; czy okaże się agno­stykiem, czy też optymistą poznawczym etc.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!