KAŻDE LUDZKIE ZACHOWANIE

Nie jest tak, by każde ludzkie zachowanie było celowe, by nie istniały zjawiska wywoływane więcej niż jed­ną przyczyną (dotyczy to zwłaszcza zjawisk społecznych), by dobrym intencjom towarzyszyły zawsze dobre skutki, by to, co zaszło, wyznaczało limity temu, co może zajść, by następstwo czasowe było tożsame ze związkiem przyczynowym. Część – to mniemania niedostatecznie lub niczym nie uzasadnione, a zara­zem żywione przez nas z najwyższą stanowczością. Cóż innego, jeśli me chęć „uproszczenia nieszczęsnej złożoności świata” i do­stosowania go do naszych życzeń, każe nam wierzyć, że ma on budowę dualną, że jest taki, jakim go widzimy, że rządzi się nie- zmienfnymi prawami, że w nim samym, a nie w nas, tkwią pewne hierarchie i wartości?

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!