KAŻDY NAUCZYCIEL

Dlatego też każdy nauczyciel polonista, powinien być przygotowany do posługiwania się mediami i multimediami oraz technologią, informacyjną i komunikacyjną w pracy własnej oraz w pracy z uczniami.Prezentowane wyniki badań odzwierciedlają niewielki wycinek prowadzonych badań empirycznych w zakresie kompetencji edukacyjnych nauczycieli. Badaniem ankietowym objęta została grupa 428 nauczycieli uczących języka polskiego w kla­sach IV – VI szkoły podstawowej w województwie zachodniopomorskim. W wyni­ku dokonanej samooceny nauczycieli w zakresie kompetencji informatyczno-medial- nych, uzyskano wyniki badań, które przedstawiam w tabeli.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!