KAŻDY WIE

Podobnie niepisany uzus rządzi sto­sowaniem prawa przyczynowości: „każdy wie”, wobec których zjawisk trzeba przyjąć proste nastawienie naturalistyczne, a dla których należy szukać wyjaśnienia w siłach nadprzyrodzonych prawach historii. Niewykluczone, że to, co potrafimy zrekon­struować jako potoczne presumpcje, jest tylko skrótowym, nie­poradnym zapisem pewnej zbiorowej wiedzy, której ściślejsze sformułowanie i analiza są niewykonalne. Wszelkie myślenie bo- wiem zawiera w sobie elementy niedyskursywne, bezrefleksyjne, me poddające się rozbiorom i pozbawione uzasadnień.Czy nauka – roszcząca sobie pretensje do wzorca racjonalnoś­ci – me opiera się również na cichych, nie skodyfikowanych poro­zumieniach, dotyczących np. tego, co uważa się „za fakt” a co za „interpretację”, co zalicza się do „psychiki”, a co do „ciała” co może, a co me może być „wyjaśnieniem”?

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!