KOLEJNE PYTANIA

Kolejne pytania dotyczyły mediów, które powinny zdaniem uczniów częściej gościć podczas lekcji. Rysunek 2 prezentuje wyniki będące odzwierciedleniem ogrom­nego zapotrzebowania na wykorzystanie Internetu (33%). Komputery bez dostępu do sieci wskazało zaledwie 5% uczniów. Powyższy fakt zdaje się wychodzić na przeciw przeprowadzonym w USA bada­niom, które dowiodły, że Internet pozytywnie wpływa na stosunek uczniów do szko­ły (Piasecki, 2001). Odmiennego zdania są osoby wymieniające Internet (9%) i komputery (3%) wśród mediów, które nie powinny być wykorzystywane podczas zajęć. Swoją niechęć tłu­maczą uczniowie zwykle strachem przed sprzętem, którego nie znają.Dla ponad połowy respondentów (51%) nie istnieją pomoce, których nie możnaby stosować na lekcjach.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!