KOMPETENCJE INFORAMTYCZNO – MEDIALNE

W podstawie programowej kształcenia ogólnego czytamy, że nauczyciele stwa­rzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. Zapis ten znajduje się wśród ogólnych zadań szkoły (Rozporządzenie MEN, 2000), a zatem odnosi się do wszystkich przed­miotów nauczania i do wszystkich etapów kształcenia. Wymagania egzaminacyjne, umożliwiające uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego, obejmują m.in.: „umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i in­formacyjnej”.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!