KOMPETENCJE RODZICÓW

Problematyka kompetencji rodziców w procesach wychowania i edukacji dzieci w aspekcie przygotowywania ich do życia w społeczeństwie informacyjnym nabiera znaczenia wraz z two­rzeniem się tego społeczeństwa. Przeprowadzone badania wykazują, że większość rodziców nie ucieka od odpowiedzialności za to przygotowanie. Wielu z nich potrafi w pewnym zakre­sie udzielić swym dzieciom pomocy w pracy z komputerem czy Internetem, zdaje sobie jed­nocześnie sprawę z zagrożeń jakie może nieść z sobą podłączenie do Internetu i szuka sposo­bów ochrony dzieci przed tymi zagrożeniami. Rodzice widzą także pewne zagrożenia pojawiające się wraz z transformacją społeczeństwa w kierunku społeczeństwa informacyjne­go, zwłaszcza dla sfery życia psychicznego pokoleń tworzących to społeczeństwo. Poszerza­nie swych kompetencji pedagogicznych i dydaktycznych pozwoli rodzicom nie tylko efek­tywniej chronić swe dzieci przed tymi zagrożeniami, ale znacznie ułatwi przełamywanie, występującej między nimi i stale poszerzającej się, bariery pokoleniowej.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!