KOMPETENCJE WYRAŻAJĄ UMIEJĘTNOŚCI

Kompetencje informatyczno-medialne wyrażają się umiejętnością wykorzysta­nia technologii informacyjnej i komunikacji w doskonaleniu procesów edukacyjnych. W ramach tej kompetencji nauczyciele najniżej ocenili umiejętność tworzenia autor­skich programów edukacyjnych i udostępniania ich w sieci, gdyż na poziomie bar­dzo niskim znalazło się 40,6% wypowiedzi ankietowanych. Bardzo nisko oceniają również nauczyciele swoją znajomość obsługi komputera, wideo i innego sprzętu technicznego, ponieważ do poziomu bardzo niskiego i niskiego przyznało się aż 65 ^ nauczycieli.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!