KONCENTROWANIE SIĘ NA WYKSZTAŁCENIU

Zadaniem tak rozumianej funkcji nauczyciela będzie koncentrowanie się na wykształceniu u nich umiejętności poruszania się w gąszczu informacji, wybierania wiadomości istotnych, uzyskiwania struktury i hierarchiczności wiedzy. Czy jest to dla nauczyciela nowe za­danie? Nie, nauczyciel robił to cały czas. Różnica polega na zwiększającym się obsza­rze płynących do nas informacji. Nauczyciel musi również pomóc uczniom odróżniać informacje dobre od złych. Nauczyciel ma uczyć ucznia wrażliwości na wartości, aby ten mógł odróżnić ziarno od plew, czyli informacje prawdziwe, ważne i rozwijające od złych, mętnych, powodujących destrukcyjne funkcjonowanie i myślenie.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!