KONSEKWENTNE OCZYSZCZANIE UMYSŁU

Zarówno Akademik, jak i Szary Człowiek poddaje się w tym samym stopniu obowiązują­cym paradygmatom, które każą w jednych zjawiskach widzieć normę, a w innych dewiację; które wyznaczają dopuszczalną kla­sę przyczyn; które narzucają określone hierarchie.Bezrefleksyjne podążanie utartymi koleinami uchodzi za de­gradację rozumu, za przeciwieństwo „prawdziwej” wiedzy, wol­nej od autorytetów, nawyków i partykularyzmu. Tymczasem, czy nam się to podoba, czy nie, ludzka kondycja epistemiczna jest tego rodzaju, że najpierw musimy w coś wierzyć, by móc cokol­wiek zrozumieć (nisi crediteris non intelligiłis św. Augustyna). Konsekwentne oczyszczenie umysłu z mniemań przejętych od innych musiałoby polegać na doprowadzeniu go do stanu dziewi­czości – „jeśli bowiem nie chcemy przystać na bezkrytyczną ak­ceptację przekonań, jedynym logicznym wyjściem byłoby wyko­rzenienie wszystkiego, co nabyliśmy przez asymilację”.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!