KONSERWATYWNA WIZJA ŚWIATA

Całości takie (rodzina, naród, wspólnota religij­na, kasta) dają się ogarnąć tylko intuicyjnie – „analiza to destruk­cja” – ponieważ należą do jakiegoś bliżej nieokreślonego, ko­smicznego Ładu; harmonii, którą można „wyczuć”, ale nie opi­sać.Tak przedstawiałyby się główne założenia konserwatywnej wizji świata . Nie ulega wątpliwości — uważa Mannheim — że są one wytworem pewnych kontekstów społecznych, a nie autono­micznego „ducha grupy”, który w zagadkowy sposób mia‘by wy­chwytywać i kłaść nacisk na taki właśnie, a nie inny aspekt jakiejś odwiecznej Prawdy. Istotnie, postawa konserwatywna wywodzi się z czegoś stałego; z drzemiącego w ludzkiej psychice tradycjo­nalizmu – o.poru wobec zmian i przywiązania do dotychczaso­wych form życia.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!