KONTAKT Z KOMPUTEREM

Zaznaczyć należy, że uczniowie tej klasy od roku mająkontakt z komputerem. Posia­dają oni umiejętność: – kliknięcia myszką, – przesuwania myszą (z wciśniętym lub też nie wciśniętym jej klawiszem), – kliknięcia w obiekt i oczekiwania, co się wyda­rzy. Znają funkcje następujących klawiszy: strzałki, Enter, spacja. Rozumieją om również związki przyczynowo-skutkowe własnych działań i tego, co się dzieje na ekranie monitora. Mają poczucie, że mogą wpłynąć na pracę komputera. Ponadto chłopcy swobodnie pracują w programie Paint, potrafią wybrać narzędzia z menu i zmieniać kolory. Po roku pracy uczniowie zrozumieli, że każda operacja jest od­wracalna. Wiedzą, że błąd, który popełnią mogą naprawić. W związku z tym pracy i nauce przy komputerze nie towarzyszy napięcie, negatywne emocje. Jest to szcze­gólnie ważne z tego względu, że „życiowo przyzwyczajeni” są do niepowodzeń i stresu z związanego z funkcjonowaniem w społeczeństwie i szkole. Odważnie samodziel­nie włączą i wyłączą sprzęt, wiedząc, że nie tak łatwo jest popsuć to urządzenie.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!