KORZYSTANIE Z LITERATURY

Zauważyć można, że nauczyciele stażyści najlepiej przygotowani są do korzystania z literatury obcojęzycznej, nato­miast sprawne porozumiewanie się innych będzie możliwe wśród tych nauczycieli, którzy opanowali język co najmniej na poziomie wysokim i bardzo wysokim. Wśród tej grupy znaleźli się:   język niemiecki: 6,7% nauczycieli stażystów, 3,3% nauczycieli mianowanych;   język angielski 6,7% nauczycieli mianowanych;    język rosyjski: 3,3% nauczycieli stażystów, 16,6% nauczycieli kontraktowych,20% nauczycieli mianowanych. Z przedstawionej analizy można wnioskować, że nauczyciele stażyści najlepiej znają języki: niemiecki i angielski, a nauczyciele kontraktowi i mianowani język rosyjski.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!