LITERATURA PRZEDMIOTU

Literatura przedmiotu podejmująca problematykę oddziaływania mediów na pro­ces nauczania – uczenia się jest bogata (m.in. Leja L., Skrzydlewski (1983), Moroz (1992), Skrzydlewski W. (1998), Strykowski W. (1996) (1997), Wichura H.). Nie­liczne sąjednak na gruncie polskim propozycje badające wpływ nauczania wspoma­ganego komputerem w edukacji wczesnoszkolnej. Istniejące opracowania wskazują na płaszczyzny wykorzystania komputera w edukacji elementarnej i dotyczą nauki czytania i pisania, a także wskazują na obszary diagnozy i terapii, w których to kom­putery mogą zostać wykorzystane (Juszczyk S., 1997,2000; Siemieniecki B., 1996).

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!