LOGICZNA TEORIA

Logiczna teoria dyskusji zabrania stosować „nierelewantne” argumenty – my jednak uparcie się nimi posługujemy, ponieważ opierają się na pewnych niewyrażonych explicite „pewnikach”, do których nie potrzebujemy przekonywać ani siebie, ani rozmówców. Logiczna teoria języka przestrzega przed hipostazami, ekwiwokacjami, u- żywaniem wieloznacznych zwrotów – my jednak stale się tego dopuszczamy, ponieważ nie potrafimy wyzbyć się pewnych wyo­brażeń, dotyczących słów, ich związku z przedmiotami.Przesłanki wartościujące podlegają znacznym zróżnicowaniom w zależności od grupy społecznej i epoki. W czasach romantyz­mu na przykład powszechnie zakładano, iż unikalność jest gwa- rancją wysokiej wartości (co międjzy innymi prowadziło do apo­teozy „niezrozumianego geniusza”, do apriorycznej pogardy dla „głosu ogółu”) i przyznawano priorytet wszystkiemu, co nosi na sobie znamię starodawności.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!