LUDZKA SKŁONNOŚĆ

Ich głównym, jeśli nie jedynym źródłem („rzeczy” jawią się takimi, jakimi są) jest ludzka skłonność do kamuflażu. Wszyscy pragniemy wyda­wać się sobie i innym lepszymi i mądrzejszymi niż zwykle bywa­my: skrywamy nasze faktyczne intencje, ze zwykłych koniecznoś­ci „czynimy cnotę , do mało chwalebnych postępków „dorabia­my” budujące powody, niepowodzenia i nieudolność kładziemy na karb „warunków” itp. Olbrzymia liczba przysłów, dotyczących hipokryzji, oszustwa i racjonalizowania („Złej tanecznicy na za­wadzie rąbek u spódnicy”, „Diabeł się w ornat ubrał”, „Wilk w owczej skórze , „Cicha woda brzegi rwie”) sugeruje, że nasze rdzennie człowiecze życie psychiczne sprowadza się do masko­wania „naturalnych’ i wobec tego nie dających się zmienić popę­dów.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!