MEDIA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Sprostanie potrzebom jutra w świecie zdominowanym przez nowe technologie rodzi ko­nieczność edukowania młodego pokolenia w zakresie poznawania i krytycznego odbioru me­diów. Szkolnictwo specjalne nie powinno pozostawać na marginesie zachodzących zmian. W artykule podjęta zostaje próba sformułowania czynników nierozerwalnie związanych z nauczaniem dla przyszłości w ramach realizacji niektórych aspektów programu „Media w kształceniu specjalnym” ze szczególnym uwzględnieniem założeń i wstępnej analizy wyni­ków badań empirycznych finansowanych przez KBN (projekt 5 H01F 049 20 z 2001 roku przeprowadzony w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Celem poznawczym wy­mienionych dociekań naukowych było określenie miejsca mediów w edukacji szkolnej mło­dzieży niewidomej kształcącej się w szkołach średnich w Polsce.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!