METODY BADAŃ

Nie bez znaczenia dla realizacji celu niniejszej pracy było uwzględnienie szero­kiego ujęcia terminu media, które w opracowaniu objęło swym zasięgiem prasę, książ­kę, radio i formy radiowe, film i telewizję, komputery oraz Internet. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Spośród technik badawczych wspieraj ących powyższą metodę wybrano wywiad – daj ący bardzo cen­ny materiał badawczy (Pilch, 1998), ankietę – najczęściej stosowaną w badaniach pedagogicznych na temat mediów (Lepa, 1998) a także badanie dokumentów w ra­mach zebrania wstępnych, opisowych i ilościowych informacji.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!